Lady aerobik

Kondiční cvičení pro ženy, kterým už dávno není -náct (45+). V úvodní části hodiny rozproudíme krev jednoduchými aerobikovými sestavami v mírnějším tempu, následuje posilovací blok s využitím různých náčiní (činky, gumičky, overbaly) a na závěr se důkladně protáhneme. 

Hodiny probíhají vždy v pondělí 19:00 - 20:00, cena 50 Kč/lekce nebo 450 Kč/10 lekcí.  

První hodina po prázdninách je v pondělí 17. 9. 2018. Připojit se můžete kdykoliv během školního roku.  

Hodinu vede Majka Konečná.

 

Cvičíme v tělocvičně ZŠ Jihomoravské nám. 2, Brno - Slatina.